Annie Velnaar

De voorliefde van Annie gaat uit naar de textiele

werkvorm. Eerst tekent zij haar motieven, bij voorkeur, op een katoenen lap.

Daarna borduurt zij in regelmatige steekjes het hele

oppervlak, waarbij haar figuren herkenbaar blijven.

De keuze van haar kleuren is origineel.

Tussenliggende ruimtes vult zij fantasievol in met verschillende kleuren.

Zo ontstaat een prachtig gobelinachtig werkstuk. Bij haar tekeningen lijkt het alsof ze de techniek

van het borduren herhaalt. Steekjes op papier.